Notariusz Białystok

Notariusz jest prawnikiem, który - będąc powołany przez Ministra Sprawiedliwości - wykonuje działania z zakresu prawa wskazane w Ustawie z 14 lutego 1991 roku (Prawo o notariacie). Do jego głównych zadań należy:

 • sporządzanie takich dokumentów jak:
  • akty notarialne;
  • akty poświadczające dziedziczenie;
  • różnego rodzaju poświadczenia (m.in. własnoręcznego podpisu czy zgodności kopii z oryginałem);
  • protesty weksli i czeków;
  • wypisy, odpisy czy wyciągi dokumentów lub ksiąg (na wniosek zleceniodawcy celem przedłożenia właściwym osobom lub uprawnionym instytucjom);
  • projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów (na żądanie stron);
  • dotyczące innych czynności prawnych (jak np. hipoteka morska);
 • spisywanie protokołów z takich działań jak np. przebieg aukcji, przeprowadzenie postępowania spadkowego itp.;
 • podejmowanie działań w zakresie europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • doręczanie oświadczeń;
 • składanie wniosków w wpis w księdze wieczystej (wraz ze stosownymi dokumentami, które są podstawą tego wpisu;
 • przyjmowanie w depozyt - w formie zabezpieczonej przed dostaniem się przez osobę niepożądaną do zawartych danych - pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznych nośnikach danych itp. (na okres ustalony ze zleceniodawcą).
Nasza strona
 • sklep internetowy
 • medycyna, sprzęt medyczny
Kontakt:
info@
IUCN blog - serwis informacyjny, nie reklamuje, nie poleca, nie sprzedaje!